Δαπάνες για την Παιδεία

Η άμεση αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5%, τουλάχιστον, του ΑΕΠ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση  για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Επιβάλλεται, επίσης, να γίνει ορθολογική κατανομή των πόρων του 2ου και 3ου ΕΠΕΑΕΚ. Κυρίως να διατεθούν σε προγράμματα σχολικής στέγης και εκπαιδευτικών μέσων, καθώς και σε προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Π.Ε

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΗΣΥ Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή