Πανελλήνιες Συνδιασκέψεις - Συνέδρια ΠΑΣΚ

 

 

1η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΠΑΣΚ                            29 και 30 Μαρτίου 1991

2η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΠΑΣΚ                            3 Απριλίου 1993

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΠΑΣΚ                            14 και 15 Μαΐου 1994

4η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΠΑΣΚ                            10 και 11 Μαΐου 1997

Έκτακτη Συνδιάσκεψη για την

οργανωτική ανασυγκρότηση                                        Οκτώβριος 1998

5η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΠΑΣΚ                            8 Μαΐου 1999

6η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΠΑΣΚ                            22 Ιανουαρίου 2000

7η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΠΑΣΚ                            6 και 7 Απριλίου 2002

 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΣΚ                                    2 και 3 Απριλίου 2005

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΣΚ                                    5 και 6 Απριλίου 2008

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΣΚ                                    5 και 6 Φεβρουαρίου 2011

 

1η ενδιάμεση Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΠΑΣΚ             31 Μαρτίου 2012

2η ενδιάμεση Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΠΑΣΚ             24 Φεβρουαρίου 2013

3η ενδιάμεση Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΠΑΣΚ              21 Ιουνίου 2014

 

Πανελλήνια Συνέδρια ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΗΣΥ                                     15 Μαρτίου 2015

1η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη νέων στελεχών                19 Μαρτίου 2016

2η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη νέων στελεχών                11 Μαρτίου 2017

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΗΣΥ                                     10 Μαρτίου 2018

 

 

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΗΣΥ Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή