500.000 ευρώ θα ανταπέδιδε στις σχολικές μοναδες αν γίνονταν ανακύκλωση όλων των βιβλίων

Τα βιβλία αυτά υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν πανελλαδικά σε 5-6 χιλ. τόνους χαρτιού/χαρτονιού

 

Κατ’ έτος τα βιβλία που διανέμονται στα δημόσια σχολεία της χώρας είναι της τάξεως των 28 εκ. αντιτύπων.

Για την εκτύπωσή τους  απαιτούνται 12.000 τόνοι χαρτιού και χαρτονιού.

Με κριτήριο την μέχρι τώρα χρήση των σχολικών βιβλίων, αυτά μπορούν να καταταγούν σε δυο διακριτές ομάδες:

Α)     Βιβλία τα οποία ο μαθητής πρέπει να διατηρεί για την επόμενη τάξη (πχ. μαθηματικά, φυσική, γραμματική, συντακτικό κλπ.) για τα οποία επομένως δεν είναι δυνατό να ζητείται η επιστροφή τους  προς ανακύκλωση,

Β)     Βιβλία για τα οποία ο κύκλος ζωής τους ολοκληρώνεται στο σχολικό έτος που ο μαθητής τα παραλαμβάνει και τα χρησιμοποιεί στο μάθημα του σχολείου καθώς και  στη μελέτη στο σπίτι. Στην κατηγορία αυτή επομένως εντάσσονται όλα τα βιβλία που έχουν τον χαρακτήρα «τετράδιο εργασιών».

Η κατηγορία Β) παράγει κάθε χρόνο ένα απόθεμα βιβλίων που μετά τη λήξη του  σχολικού έτους δεν χρησιμοποιείται και θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγηθεί σε θεσμοθετημένη και οργανωμένη διαδικασία ανακύκλωσης. Τα βιβλία αυτά υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν πανελλαδικά σε 5-6 χιλ. τόνους χαρτιού/χαρτονιού και το ανταποδοτικό τέλος που προκύπτει  προϋπολογιστικά από την ανακύκλωσή τους είναι της τάξης των 0,5 εκ. € κατ’ έτος.  

Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τον ΔΙΟΦΑΝΤΟ, ο οποίος πρότεινε στο υπουργείο Παιδείας:

1.     Διαχείριση – καταγραφή με ηλεκτρονικά μέσα  του υλικού που συλλέγεται προς ανακύκλωση   ανά σχολική μονάδα. Το υλικό αυτό θα περιλαμβάνει   σχολικά βιβλία / τετράδια καθώς και άλλο ανακυκλώσιμο υλικό όπως εφημερίδες περιοδικά  κλπ.  

2.     Επιλογή μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σε ετήσια βάση πλειοδοτών  αναδόχων  στους οποίους θα παραδίδεται το ανακυκλώσιμο υλικό.

3.    Συλλογή των ποσοτήτων χάρτου στις σχολικές μονάδες και μεταφορά τους σε κεντρικά σημεία (πχ. αποθήκες Δήμων), ζύγιση και καταγραφή σε πληροφοριακό σύστημα.  Εξαγωγή των συνεπαγόμενων χρηματικών αξιών που προκύπτουν. Παράδοση του υλικού στον ανάδοχο.  

4.    Αξιοποίηση  του ανταποδοτικού τέλους για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων

5.    Συντονισμένη εκπαιδευτική προσπάθεια από το Υπουργείο Παιδείας και το εκπαιδευτικό δυναμικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ενημέρωσης και υποκίνησης των μαθητών αλλά και των γονέων και συλλόγων τους (πχ. εφαρμογή θεσμού  ‘αριστείας’ στις σχολικές   μονάδες με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην ανακύκλωση, ένταξη της διαδικασίας  ανακύκλωσης σε βιωματικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιούν τα σχολεία κλπ.).

Πρέπει να σημειωθεί ότι με την υποκίνηση των μαθητών και των γονέων σε ενεργητική συμμετοχή το  ανακυκλώσιμο υλικό που δυνητικά μπορεί να συλλέγεται ενδέχεται να ξεπερνά τις 10.000 τόνους εάν προστεθούν τετράδια, περιοδικά εφημερίδες κλπ.

Πιλοτική φάση

Για το 2016 αποφασίσθηκε η δρομολόγηση μιας πιλοτικής φάσης της δράσης σε οριακό πλήθος σχολικών μονάδων της Αττικής. Στην πιλοτική φάση θα συμμετέχουν 100- 150 σχολικές μονάδες,  500 περίπου εκπαιδευτικοί  και  30.000 μαθητές.

Για την οργάνωση της δράσης:

Το ΙΤΥΕ –ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ απέστειλε στο υπουργείο γραπτή πρόταση.

Το υπουργείο Παιδείας αποδέχθηκε την πρόταση και απέστειλε εγκύκλιο στις σχολικές μονάδες που θα λάβουν μέρος στην πιλοτική φάση.

Οι σχολικές μονάδες μετά την ενημέρωσή τους υπέβαλλαν δήλωση συμμετοχής.

Απεστάλη στις σχολικές μονάδες αυτές ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις λεπτομέρειες της οργάνωσης της πιλοτικής φάσης.

Πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται συναντήσεις ενημέρωσης.

Η συλλογή του ανακυκλώσιμου υλικού θα πραγματοποιηθεί, σε κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει, στη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Έχει ετοιμασθεί προωθητικό υλικό έντυπο και ηλεκτρονικό το οποίο μέσω των εκπαιδευτικών θα διανεμηθεί στους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν  και θα γνωστοποιηθεί στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

Από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η δράση αυτή θα επεκταθεί οριζόντια με στόχο να συμπεριλάβει περίπου 1000 σχολικές μονάδες  και 200.000 μαθητές στην Αττική αλλά και σε άλλα αστικά Κέντρα.  Με ορίζοντα τριετίας η δράση ανακύκλωσης θα επεκταθεί σε όλη την επικράτεια.

Η συλλογή θα γίνεται σε προγραμματισμένες ημερομηνίες τρεις φορές κάθε χρόνο.

 Πηγή: esos.gr

 

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click