ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Γονική άδεια ανατροφής θα δίνεται και στους άνδρες

 

«Πράσινο φως» για να παίρνουν γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, ακριβώς με τις ίδιες προϋποθέσεις, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι δικαστικοί λειτουργοί κ.λπ., ανάβει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Με τις ίδιες προϋποθέσεις θα χορηγείται η γονική άδεια σε άνδρες και γυναίκες που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Με τις ίδιες προϋποθέσεις θα χορηγείται η γονική άδεια σε άνδρες και γυναίκες που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Με απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι η σχετική ελληνική νομοθεσία παραβιάζει κοινοτικές οδηγίες εισάγοντας διακριτική μεταχείριση σε βάρος των ανδρών γονέων, αφού θέτει προϋποθέσεις για τη λήψη της γονικής άδειας, σε αντίθεση με τις γυναίκες, καθιστώντας την ανεπίτρεπτα δυσκολότερη.

Κατά το ΔΕΕ, η θέσπιση αυξημένων προϋποθέσεων για τους πατέρες οδηγεί σε άμεση και απαγορευμένη διάκριση σε βάρος τους, με βάση το φύλο.

Επικρίνει μάλιστα τη σχετική ρύθμιση, γιατί «αντί να διασφαλίζει πλήρως την ισότητα ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική ζωή, μάλλον διαιωνίζει την παραδοσιακή κατανομή των ρόλων μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθόσον διατηρεί τη δευτερεύουσα θέση των ανδρών έναντι των γυναικών, όσον αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως γονέων».

Ετσι, ο άνδρας εργαζόμενος μπορεί να πάρει τη γονική άδεια κανονικά, ακόμα και αν η σύζυγος δεν έχει καμία επαγγελματική απασχόληση ή έμεινε άνεργη. Το ζήτημα έφθασε στο ΔΕΕ πέρσι, κατόπιν προσφυγών δικαστικού λειτουργού, ο οποίος δεν μπορούσε να εξασφαλίσει γονική άδεια, γιατί ο Υπαλληλικός Κώδικας (που εφαρμόζεται αναλογικά και στους δικαστές για τις άδειες) προέβλεπε ότι ο πατέρας δεν δικαιούται γονική άδεια όταν η σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα (εκτός εάν η σύζυγος κριθεί ανίκανη για ανατροφή του παιδιού, εξαιτίας σοβαρής πάθησης ή βλάβης της υγείας της). Ομως, αντίστοιχο «εμπόδιο» δεν προβλεπόταν στον Κώδικα για τις μητέρες που μπορούν πάντα να τύχουν γονικής άδειας.

Νομοθετική διάταξη που επιτρέπει στον πατέρα να πάρει γονική άδεια, μόνο εφόσον η σύζυγός του εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα, εισάγει ανεπίτρεπτη διάκριση, λόγω φύλου, έκρινε το ΔΕΕ. Επικαλούμενο κοινοτικές οδηγίες, το Ευρωδικαστήριο επισήμανε ότι η κατάσταση του άνδρα εργαζόμενου που είναι γονέας, είναι παρεμφερής με εκείνην της γυναίκας εργαζόμενης όσον αφορά την ανατροφή των τέκνων.

Ερμηνεία
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΔΕΕ πριν από μερικούς μήνες, η γενική εισαγγελέας, ερμηνεύοντας τις κοινοτικές οδηγίες, τόνισε ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας «ουδόλως προβλέπουν το ενδεχόμενο ο ένας από τους δύο γονείς να στερηθεί τη γονική άδεια, μεταξύ άλλων λόγω της επαγγελματικής κατάστασης της συζύγου του».

Στη δικαστική απόφαση επισημαίνεται ότι η συμφωνία - πλαίσιο και οι Χάρτες Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και Κοινωνικών Δικαιωμάτων των εργαζομένων αποσκοπούν να διευκολύνουν τον συνδυασμό των επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών των εργαζόμενων γονέων, παρέχοντας δικαίωμα γονικής άδειας, όχι μόνο μετά τη γέννηση, αλλά και μετά την υιοθεσία παιδιού.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click