Να δοθεί η δυνατότητα νέας υποβολής επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών, μετά τη διαπίστωση των λαθών, για τη μοριοδότηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ.

 

Κανένας συνάδελφος να μην αδικηθεί λόγω αυτών των λαθών!

           

 

    Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Διορισμών Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γνωστοποίησε ότι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., των 152.000 περίπου υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, είναι πλέον διαθέσιμοι για προεπισκόπηση των στοιχείων τους.

Επισημαίνει, παράλληλα, ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών στους ηλεκτρονικούς φακέλους έχει ολοκληρωθεί, ήδη, από τις 03/04/2023 και ουδεμία δυνατότητα υφίσταται περί νέας υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών.

Με βάση τη διαδικασία αυτή θα εκδοθούν από το Α.Σ.Ε.Π. οι πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, βάσει των οποίων θα πραγματοποιούνται οι προσλήψεις/διορισμοί εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων της χώρας.

Ωστόσο, παρατηρήθηκαν, κατά τη χρήση της πλατφόρμας, πολλές περιπτώσεις υποψηφίων με λάθος καταχωρίσεις ή μη καταχωρίσεις μεταπτυχιακών τίτλων, δεύτερων πτυχίων, τίτλων ξένων γλωσσών, πιστοποιητικών παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης, πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, καθώς και άλλων δικαιολογητικών απαραίτητων για τη μοριοδότηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών στους πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π..

Στις προσπάθειες επικοινωνίας εκπαιδευτικών, όπου αυτές υπήρξαν δυνατές, είτε με το Ο.Π.ΣΥ.Δ. είτε με το Υπουργείο Παιδείας και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το αποτέλεσμα ήταν η μία υπηρεσία να μεταθέτει τις ευθύνες στην άλλη.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ζητά να δοθεί η δυνατότητα νέας υποβολής επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών που υπήρχαν μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών στις 03/04/2023 και αφορούν λάθη, έτσι ώστε κανένας συνάδελφος να μην αδικηθεί λόγω αυτών των λαθών είτε της ψηφιακής πλατφόρμας είτε του Υπουργείου!

 

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click