Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να εξασφαλίσει και πάλι εξαίρεση, προκειμένου να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια της νέας προεκλογικής περιόδου (αποσπάσεις, οριστικές τοποθετήσεις, βελτιώσεις θέσεων κλπ)

 

 

Με την εγκύκλιο 54803/Ε2/17-05-2023 το Υπουργείο Παιδείας, μετά τη γνωμοδότηση με αριθμό ΓΝ11/05-05-2023 της τριμελούς επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας, προχώρησε στην κατ’ εξαίρεση διενέργεια μόνο του συνόλου των προπαρασκευαστικών πράξεων που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν σε:

•             κρίση και ρύθμιση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών,

•             οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες,

•             μετάταξη σε εκπαιδευτικούς κλάδους,

•             απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

•             κρίση και ρύθμιση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών,

•             τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά όλων των ευρισκόμενων στη διάθεση εκπαιδευτικών, των αποσπασμένων από περιοχή σε περιοχή εκπαιδευτικών και των αποσπασμένων από σχολείο σε σχολείο εκπαιδευτικών.

Με τη γνωμοδότηση του ΣτΕ, αν και καθυστερημένα, δόθηκε η δυνατότητα στα κατά τόπους Υπηρεσιακά Συμβούλια να ξεκινήσουν τη διενέργεια των περιγραφόμενων εξαιρέσεων που αφορούν στις υπηρεσιακές μεταβολές.

Με τη νέα, όμως, προκήρυξη εκλογών οι διαδικασίες θα πρέπει να διακοπούν και πάλι έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994, δεδομένου ότι στην παρ. 2 του συγκεκριμένου νόμου αναφέρεται ότι διαδικασίες σχετικές με τις μη επιτρεπόμενες υπηρεσιακές μεταβολές, οι οποίες είχαν, ήδη, κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες κρατούν σε αγωνία χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Η μη έγκαιρη ολοκλήρωσή τους θα προκαλέσει, ενδεχομένως, καθυστέρηση στις διαδικασίες που πρόκειται να ακολουθήσουν (τοποθετήσεις νεοδιοριζόμενων 2023, τοποθετήσεις αποσπασμένων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ/αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, προσλήψεις/τοποθετήσεις αναπληρωτών κλπ), καθώς και αλυσιδωτές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών, την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών Π.Ε. καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αποστείλει άμεσα  νέο αίτημα εξαίρεσης, έτσι ώστε να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που έχουν ήδη ξεκινήσει και που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών.

 

 

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click