Αναπλήρωση Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων

2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

 

           

 

Σύμφωνα με το άρθρο 232 του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4823/2021,η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων, η οποία είχε παραταθεί έως την κύρωση νέων πινάκων, έληξε.

Με την εγκύκλιο Φ.350/70/97134/Ε3/05-08-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίζεται ότι μέχρι την έκδοσή της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης-που πρόκειται να εκδοθεί- οι θέσεις καλύπτονται με αναπλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1566/1985.

Μετά τις μαζικές αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών, αρκετές θέσεις Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων/Νηπιαγωγείων θα παραμείνουν κενές. Με δεδομένο ότι οι νέες επιλογές στελεχών εκπαίδευσης -και ειδικότερα των Διευθυντών σχολείων- παραμένει άγνωστο πότε θα πραγματοποιηθούν, τα κατά τόπουςδοτά υπηρεσιακά συμβούλια επιλογής στελεχών, τα οποία δεν έχουν στη σύνθεσή τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, θα κληθούν να προχωρήσουν πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους σε αναπληρώσεις των συγκεκριμένων θέσεων.

Με βάση τα παραπάνω παραθέτουμε το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία στελέχωσης αυτών των θέσεων. Συγκεκριμένα:

 

Αναπλήρωση Διευθυντών

 

Αναπλήρωση Υποδιευθυντών

 

Αναπλήρωση Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων

 

                Στις περιπτώσεις σχολικών μονάδων π.χ. νηπιαγωγείων που θα λειτουργήσουν ως 4/θ λόγω της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Ο/η προϊστάμενος/η διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδαςπρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Από την έκδοση της απόφασης ορισμού και έως τη λήξη του σχολικού έτους, το επίδομα και το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας προσαρμόζονται ανάλογα.  (άρθρο 42 τουΝ.4823/2021).

 

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

Share
X

Right Click

No right click