Τοποθετήσεις σε κενές θέσεις Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων

2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

 

           

Μετά τις μαζικές αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών, αρκετές θέσεις Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων θα παραμείνουν κενές. Με δεδομένο ότι οι νέες επιλογές στελεχών εκπαίδευσης -κατά τα φαινόμενα- έχουν παραπεμφθεί στις καλένδες, τα κατά τόπουςδοτά υπηρεσιακά συμβούλια επιλογής στελεχών, τα οποία δεν έχουν στη σύνθεσή τους Αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, θα κληθούν να προχωρήσουν πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους σε τοποθετήσεις για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραθέτει το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία στελέχωσης αυτών των θέσεων:

Τοποθέτηση Διευθυντών

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών

Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικά 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων

 

*** Στις περιπτώσεις σχολικών μονάδων π.χ. νηπιαγωγείων που θα λειτουργήσουν ως 4/θ λόγω της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Ο/η προϊστάμενος/η διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδαςπρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας (άρθρο 30, παρ. 4 & 5 τουΝ.4547/2018).

 

 

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

Share
X

Right Click

No right click