Ανακοινώση αιρετού ΚΥΣΠΕ για τη Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ανακοίνωση για το σχέδιο νόμου:
«ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 


Λίγες μέρες πριν το σχέδιο της Κυβέρνησης με τίτλο «Αναδιοργάνωση των υποστηρικτικών δομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» γίνει νόμος του κράτους, η εκπαιδευτική κοινότητα παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό τις νομοθετικές αυτές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας.
Ως Αιρετός εκπρόσωπος των 75.000 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θέλω να θέσω μια σειρά προβληματισμών και να διατυπώσω τις απόψεις μου πάνω στο σοβαρό αυτό θέμα.
Καταρχάς, είναι ολοφάνερο ότι το Σχέδιο Νόμου δεν έχει την υποστήριξη του εκπαιδευτικού κόσμου και δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων στους εκπαιδευτικούς θεσμούς τους οποίους υποτίθεται ότι επιδιώκει να «αναβαθμίσει».
Ένα ολόκληρο άρθρο (17) αφιερώνεται στην κατάργηση δομών την οποία όχι μόνο δεν ζήτησε η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά είναι σύσσωμη αντίθετη.
Είναι όλες αυτές οι δομές που πραγματικά λειτουργούσαν για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου.
 Καταργούνται τα ΠΕΚ, η τελευταία οργανωμένη δομή επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού (αφού έχουν καταργηθεί όλες οι άλλες προ πολλού), με συνέπεια την υποβάθμιση της επιμόρφωσης ακόμη περισσότερο των εκπαιδευτικών αφού δεν δημιουργείται κάποια άλλη αντίστοιχη δομή, γεγονός που στο μέλλον θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
 Καταργούνται τα ΚΕΔΔΥ, και μαζί μ’ αυτά και η αναγκαία Διαφοροδιάγνωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία πλέον θα γίνεται από θεσμούς εκτός εκπαίδευσης. Αυτό θα έχει τραγικές συνέπειες για τους γονείς και τις οικογένειες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι θα κληθούν τώρα να επισκέπτονται τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα για τις αξιολογήσεις αλλά και για την κατάρτιση προγράμματος εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών τους.
 Καταργείται ο Σχολικός Σύμβουλος, ο οποίος ανήκει στους πιο προωθημένους δημοκρατικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς. Ένας θεσμός "δασκαλογέννητος" ο οποίος εισήχθη στην εκπαίδευση το 1982 και που υλοποίησε ένα όραμα του εκπαιδευτικού κόσμου και δικαίωσε τους μακροχρόνιους αγώνες του Κλάδου των εκπαιδευτικών για την κατάργηση του επιθεωρητή και του επιθεωρητισμού.
Ένας θεσμός που δημιουργήθηκε για να διαχωρίσει τη διοίκηση από την παιδαγωγική καθοδήγηση και να προασπίζει την παιδαγωγική ελευθερία του εκπαιδευτικού από τον αυστηρό διοικητικό έλεγχο. Ένας θεσμός που δημιουργήθηκε με στόχο τη δημοκρατική διάρθρωση της εκπαίδευσης και
τον κοινωνικό μετασχηματισμό στη χώρα. Ήταν μια επιλογή που τοποθετούσε το σχολικό σύμβουλο κοντά στο σχολείο, δίπλα στον εκπαιδευτικό ως σύμβουλο, συνεργάτη και συμπαραστάτη στο δύσκολο έργο του. Ένας θεσμός που διαχρονικά δεν στηρίχτηκε από την Πολιτεία παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα της ΔΟΕ. Πολλές φορές, μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες επιχειρήθηκε η μετάλλαξη του θεσμού με την ενίσχυση της εποπτικής-αξιολογικής διάστασης, αλλά τα σχέδια ματαιώθηκαν από τη σθεναρή αντίσταση του κλάδου.
Σήμερα και παρά τις διακηρύξεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του κ. Υπουργού για την αναβάθμιση του θεσμού και παρά τα αποτελέσματα της διαβούλευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που ήταν συντριπτικά υπέρ της αναβάθμισης του θεσμού, το Υπουργείο δρομολογεί μια παρέμβαση που δεν δικαιολογείται παρά μόνο ως πράξη «εκδίκησης». Ο Σχολικός Σύμβουλος αντικαθίσταται από ένα γραφειοκρατικό όργανο (ΠΕΚΕΣ) στην έδρα των Περιφερειακών Δ/νσεων, δηλαδή μακριά από τις σχολικές μονάδες. Το ΠΕΚΕΣ, όπως περιγράφεται στο Σ/Ν στερείται βασικών θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων που σήμερα έχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι, είναι υποστελεχωμένο - αφού ο αριθμός των «νέων» στελεχών (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου) μειώνεται πλέον του 40% - σε σχέση με τον σημερινό αριθμό των Σχολικών Συμβούλων. Έτσι υποβαθμίζεται και αδυνατίζει δραματικά η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των σχολικών μονάδων της χώρας, με αποτέλεσμα τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές να μην έχουν πλέον τη δυνατότητα να απευθύνονται άμεσα σε αρμόδιο επιστημονικό στέλεχος και να λάβουν βοήθεια και στήριξη για θέματα παιδαγωγικά, διδακτικά, θέματα που προκαλούν εντάσεις μέσα στη σχολική μονάδα, όπως συγκρούσεις, bullying κ.ά.
 Παρά τις αντίθετες διακηρύξεις για την κατάργηση του εποπτικού ρόλου, αναφέρεται ρητά στο σχέδιο νόμου (άρθρο 5 παρ. 6) ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου αποφασίζουν για "την τελική ανατροφοδοτική αποτίμηση του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί". Γεγονός που σημαίνει ότι επανέρχεται η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων κάτω από το όνομα αποτίμηση και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί το βαθμό επίτευξης των στόχων. Είναι μια πολιτική επιλογή που σηματοδοτεί την εκ νέου σύγκλιση της διοίκησης με την καθοδήγηση με την εκ του μακρόθεν "υποστήριξη" και έλεγχο στις σχολικές μονάδες, 36 χρόνια μετά την κατάργηση του επιθεωρητή. Μια επιλογή που καταδεικνύει ξεκάθαρα την προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει το εκπαιδευτικό έργο και τους εκπαιδευτικούς μέσα από την πολυδιαφημιζόμενη "αυτονομία" της σχολικής μονάδας. Όπως συμβαίνει παντού στον κόσμο η σχολική αυτονομία αποτελεί μέρος της νεοφιλελεύθερης ατζέντας, είναι συνυφασμένη με τη λογοδοσία και συνακόλουθα με την κατανομή πόρων και τις καλύτερες επιδόσεις. Αυτό ακριβώς αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου: "η αυτονομία που όμως συνοδεύεται από μηχανισμούς λογοδοσίας. Η λογοδοσία σχετίζεται με την εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου εντός της σχολικής μονάδας και με
την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων" σελ. 3. Είναι λοιπόν το τέχνασμα για να περάσει αυτό που κανένας άλλος δεν πέρασε, την αξιολόγηση. Παράλληλα επανέρχεται η αξιολόγηση των στελεχών ως Δούρειος Ίππος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αφιερώνεται για το σκοπό αυτό, ένα ολόκληρο κεφάλαιο (κεφάλαιο Δ') και 7 άρθρα στα οποία αναφέρονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες για την αξιολόγηση.
 Περιθωριοποιούνται δομές όπως η Αγωγή Υγείας, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, οι Πολιτιστικές δραστηριότητες, μειώνοντας στο ελάχιστο τον αριθμό των εκπαιδευτικών, ώστε να μην έχουν καμία δυνατότητα παρέμβασης.
 Ακόμη εισάγονται πρωτόγνωρες αντισυνταγματικές διατάξεις που στερούν την επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών και των εκπαιδευτικών από τις θέσεις ευθύνης. Έτσι, αποκλείονται από τις νέες επιλογές όσα στελέχη έχουν αποκτήσει ήδη σχετική εμπειρία - δύο (2) θητείες -κι έχουν ήδη επιλεγεί με τα προσόντα τους και υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης. Αυτό θα έχει ως συνέπεια στελέχη, με εμπειρία και προσφορά στο χώρο της εκπαίδευσης και αυξημένα επιστημονικά προσόντα, να αποκλειστούν αυθαίρετα από τις θέσεις αυτές.
 Εκτός αυτού, μειώνονται τα επιστημονικά προσόντα για την επιλογή των στελεχών και «δημιουργούνται» στελέχη με βασικό, σχεδόν αποκλειστικό κριτήριο τη διδακτική προϋπηρεσία, οδηγώντας την εκπαίδευση δεκαετίες πίσω και στέλνοντας το μήνυμα ότι η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση στην εκπαίδευση είναι «περιττή». Υποβαθμίζεται η εμπειρία από την άσκηση έργου επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης καθώς και διοίκησης της σχολικής μονάδας ή οποιασδήποτε άλλης διοικητικής εμπειρίας.
 Τα Συμβούλια επιλογής στελεχών φαίνεται να είναι πλήρως ελεγχόμενα, και η επιλογή των «νέων» Σχολικών Συμβούλων προβλέπεται να γίνεται σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης, υποβαθμίζοντας περισσότερο το ρόλο τους. Παρά τις δεσμεύσεις για ακομμάτιστες και αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής, το ΑΣΕΠ απουσιάζει από τα Συμβούλια Επιλογής των ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης (ΠΕΚΕΣ) και οι συνθέσεις τους θα αποτελέσουν σε μεγάλο βαθμό κομματικές επιλογές, δημιουργώντας ερωτήματα αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.
Σ’ αυτή τη συγκυρία που η εκπαίδευση πλήττεται βάναυσα από τις μνημονιακές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα το προτεινόμενο Σ/Ν αποδομεί τους υπάρχοντες εκπαιδευτικούς θεσμούς και αφήνει σε μεγάλο βαθμό το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές χωρίς την αναγκαία στήριξη. Ως Αιρετός εκπρόσωπος των 75.000 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΚΥΣΠΕ καλώ το Υπουργείο Παιδείας και τον Υπουργό να επανεξετάσει το νομοθέτημα αυτό και μετά από διάλογο να κάνει δεκτές όλες εκείνες τις προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας ώστε να ενισχυθούν θεσμοί που με αγώνες κατακτήθηκαν και που είναι δίπλα στον εκπαιδευτικό και το μαθητή και συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός Δημόσιου Σχολείου που αξίζει στα παιδιά μας και που πιστεύω ότι είναι ο κοινός στόχος όλων μας!!

ΦΑΣΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
Τηλ. 6975 30 31 05

 

Αθήνα 29/5/2018

Ανακοίνωση για μετατάξεις

 

 

Ολοκληρώθηκε  η συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ που μεταξύ των άλλων θεμάτων εξέτασε και τις αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο. 
Εισηγήθηκε να ικανοποιηθούν οι παρακάτω αιτήσεις:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΟΦΙΑ

ΠΕ 07

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΔΑΛΗ ΟΛΓΑ

ΠΕ 07

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΕ 07

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΧΡΑΝΙΩΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΠΕ 08

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ 11

Α’ ΣΑΜΟΥ

ΔΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ 11

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ 11

Α’ ΣΑΜΟΥ

ΜΕΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΔΟΡΑ

ΠΕ 11

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΕ 11

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΜΠΑΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ 11

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΛΙΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΕ 11

ΗΛΕΙΑΣ

ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΕΡΙΚ

ΠΕ 86

ΕΒΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ 86

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ 86

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ 86

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΓΑΚΛΗΣ

ΠΕ 86

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕ 86

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ 86

Α’ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ 86

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΑΚΚΕΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ 05

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ

ΠΕ 05

ΗΛΕΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ 06

ΔΡΑΜΑΣ

ΑΡΜΕΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΕ 06

ΞΑΝΘΗΣ

ΖΙΩΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΕ 06

ΠΕΛΛΑΣ

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

ΠΕ 06

ΠΕΛΛΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ 06

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΕ 06

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΥΚΟΥΔΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

ΠΕ 06

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΠΕ 06

ΠΕΛΛΑΣ

ΜΠΙΡΜΠΑ ΙΛΙΑ

ΠΕ 06

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΠΕ 06

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ 06

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΜΑΡΙΑ

ΠΕ 06

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ 06

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΓΚΑΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΕ 06

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΖΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ 06

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΠΕ 06

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕ 06

ΠΕΛΛΑΣ

ΤΣΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕ 06

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ 06

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΩΚΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΠΕ 86

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ 86

Α’ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ 86

Β’ ΛΕΣΒΟΥ

ΦΟΥΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΕ 86

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΛΑΜΠΙΔΩΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΠΕ 90.01

Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΗΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕ 70

Β’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΑΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΕ 70

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΓΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ 60

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Σε ότι αφορά το θέμα των αποσπάσεων οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα είναι έτοιμες για αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Τότε, τέλος του μήνα, προσδιορίζεται και η συνεδρίαση για το θέμα αυτό.

Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι μέσα στον Ιούνιο προγραμματίζεται συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ, ώστε να εισηγηθεί για το θέμα της αναμοριοδότησης των Σχολικών Μονάδων.

 

  Πάντα κοντά σας,

Φασφαλής Νίκος­­

τηλ. 6975303105

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Αθήνα 25 Μαίου 2018

ΦΑΣΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ

ΤΗΛ. 6975303105

email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοίνωση

 

Επειδή έχει προκύψει μεγάλο πρόβλημα σε ότι αφορά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε πολλούς νομούς της χώρας, μετά την αποστολή e-mailαπό το Υπουργείο Παιδείας με το οποίο προτρέπει να ληφθούν υπόψη των οικείων Π.Υ.Σ.Π.Ε οι μεταβολές των Σχολικών μονάδων που έγιναν με μεγάλη καθυστέρηση, έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω:

Η τακτική αυτή μας ταλαιπώρησε και την περασμένη χρονιά με αποτέλεσμα να καταδικαστεί και από την περσινή Γενική Συνέλευση του Κλάδου.

Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη για το θέμα αυτό και προβλέπει ρητά ότι:

Οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας υπολογίζουν και τις θέσεις που προκύπτουν από τις ιδρύσεις ή προαγωγές Σχολείων ή άλλη μεταβολή οργανικότητας των Σχολικών μονάδων για τη σύνταξη του τελικού πίνακα οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού κατά περιοχή μετάθεσης για να ξεκινήσουν οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις τόσο εντός περιοχής όσο και από περιοχή σε περιοχή.

Η καθυστερημένη αποστολή λοιπόν των μεταβολών αυτών επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να τηρηθεί η ισονομία και το ενιαίο των μεταβολών της χώρας ή να γίνει η διαδικασία από την αρχή σε όλα τα Π.Υ.Σ.Π.Ε ακόμα και σε αυτά που ολοκληρώθηκε, γεγονός που θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα στην παρούσα φάση από όσα θα έλυνε ή, προτιμότερο, οι όποιες μεταβολές υπάρχουν να υπολογιστούν στην επόμενη χρονιά.

Σε κάθε περίπτωση μια τέτοια καθυστερημένη διαδικασία από πλευράς του Υπουργείου θεωρείται απαράδεκτη, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και δεν θα πρέπει να επαναληφθεί.

          Πάντα κοντά σας,

           Φασφαλής Νίκος­­

 

Διορισμοί-Υπηρεσιακές Μεταβολές

 

Άλλη μια σχολική χρονιά βαδίζει στο τέλος, με εξαίρεση την δικαίωση της πολύχρονης διεκδίκησης του Κλάδου με τη θεσμοθέτηση της Δίχρονης Προσχολική Αγωγής και Εκπαίδευσης, αρκετά σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Εκπαίδευσης παραμένουν στάσιμα και απαιτούν άμεσες λύσεις.

Πρώτο και κυρίαρχο παραμένει το αίτημα για μόνιμους διορισμούς.Δεν μπορεί η Δημόσια εκπαίδευση να λειτουργεί με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί το καθεστώς αυτό, αφού τα στοιχεία δείχνουν ότι η εκπαίδευση λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια με χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι περισσότεροι των οποίων έχουν ξεπεράσει τα 15 χρόνια προϋπηρεσίας!!!

Για φέτος με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου έχουν προσληφθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 16.118 αναπληρωτές!

Ο αριθμός δε των προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων χρόνων είναι:

Έτος

Προσλήψεις

2014-15

12.061

2015-16

13.866

2016-17

14.052

2017-18

16.118

 


Από τα παραπάνω και σε συνδυασμό ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γίνεται φανερή η αναγκαιότητα μόνιμων διορισμών όλων για την κάλυψη των χιλιάδων αυτών κενών!

Δεν μπορεί οι χιλιάδες αυτοί συνάδελφοι αναπληρωτές που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις εσχατιές της πατρίδας μας να γίνονται για άλλη μια φορά από την Κυβέρνηση αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης και δέκτες ανεκπλήρωτων υποσχέσεων!

Απαιτούμε μόνιμους διορισμούς ΤΩΡΑ!

Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό που έχει να κάνει με τις υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις και αποσπάσεις). Καταγράφεται μεν στα θετικά ότι με τη συμβολή όλων έγιναν έγκαιρα, είναι όμως απαράδεκτο το γεγονός η πολιτική ηγεσία του υπουργείου να μην προχωρά τόσο το θέμα της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων, όσο και της σύστασης και απόδοσης των οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά πάνω απ’ όλα στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει της υπηρεσιακές μεταβολές.

Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

  • Όταν ξεκίνησε η διαδικασία της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων, ο Κλάδος μας χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Υπουργείου αφού ικανοποιούνταν ένα από τα αιτήματα του και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας μπήκε δυναμικά στη διαδικασία αυτή της διαμόρφωσης των αλλαγών. Αλλά, δυστυχώς οι προτάσεις μας, που διαμορφώθηκαν με τη συμμετοχή όλων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών της χώρας και των Αιρετών, παραμένουν, άγνωστο γιατί, στα συρτάρια του Υπουργείου και περιμένουν ακόμη την αξιοποίηση τους. Ο Κλάδος απαιτεί αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων άμεσα!

Απόδοση οργανικών θέσεων

  • Για 5η συνεχή χρονιά συνάδελφοι πληροφορικής, γαλλικών, γερμανικών και καλλιτεχνικών, παραμένουν χωρίς οργανική με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Καλώ το Υπουργείο να προβεί άμεσα στην απόδοση των οργανικών θέσεων, αφού το ίδιο καθόρισε τον αριθμό τους και τα ΠΥΣΠΕ της χώρας απέστειλαν τις προτάσεις τους, αποκαθιστώντας έτσι την αδικία και την άνιση μεταχείριση που υφίστανται οι συνάδελφοι αυτοί των ειδικοτήτων.

Ως εκπρόσωπος των 70.000, και πλέον, εκπαιδευτικών της Π.Ε. στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, θεωρώ αναγκαίο και γι’ αυτό ζητώ ο Υπουργός Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στη συγκρότηση επιτροπής με τη συμμετοχή Δ.Ο.Ε., ΟΛΜΕ, και των αιρετών των δυο βαθμίδων της εκπαίδευσης, ώστε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν σ ’ένα νέο, πιο απλό, πιο αντικειμενικό, πιο δίκαιο και φυσικά αποδεκτό από το σύνολο των εκπαιδευτικών νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τις υπηρεσιακές μεταβολές.

         Πάντα κοντά σας,

           Φασφαλής Νίκος­­

 

 

Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση

Υλοποίηση μιας ιστορικής κατάκτησης τώρα;


Ή «στρίβειν δια του αρραβώνος»

Μετά από πολύχρονους αγώνες του Κλάδου θεσμοθετήθηκε η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως προβλεπόταν από το
Νόμο 1566/85, από την κυβέρνηση!

Ο Κλάδος χαιρέτησε την ψήφιση από την Βουλή (26/2/2018) το επίμαχο άρθρο 33 του Νομοσχεδίου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» παρά τις αντιδράσεις συγκεκριμένων ευκαιριακών συμμαχιών και συμφερόντων (ΚΕΔΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΑΣΥΒΝ) αλλά ταυτόχρονα ύψωσε τη σημασία της διεκδίκησης για άμεση εφαρμογή του.

Γνωρίζω πολύ καλά τις πιέσεις που ασκήθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις και ειδικά από την ΚΕΔΕ αλλά τελικά ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου κράτησε στο ζήτημα αυτό το λόγο του και τη δέσμευσή του απέναντι στον Κλάδο μας και εισήγαγε τον Νόμο που τελικά ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Βουλή.

Η διαδικασία υλοποίησης προχώρησε με τη συγκρότηση και τη συνεδρίαση των Τριμερών Επιτροπών (Διευθυντής Εκπαίδευσης ως πρόεδρος και ο οικείος Δήμαρχος μαζί με τον Πρόεδρο του οικείου Συλλόγου Εκπαιδευτικών ως μέλη) ανά Δήμο για να διαπιστωθεί αν οι υποδομές επιτρέπουν την εφαρμογή της υποχρεωτικής φοίτησης και των προνηπίων στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

Δυστυχώς και πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών η κυβέρνηση με την κοινή Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε στις 24 Απρίλη υπαναχωρούσε στα όσα μέχρι τώρα διακήρυττε!

Ξαφνικά επέλεξε το δρόμο της υπαναχώρησης μπροστά στις πιέσεις και στις απαράδεκτες και αντιπαιδαγωγικές θέσεις της ΚΕΔΕ.

Θα πει κανείς ότι δεν είναι πρωτόγνωρη μια τέτοια στάση της κυβέρνησης «και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ» αλλά πρέπει να γνωρίζει ότι τέτοιες πολιτικές τακτικές δεν έχουν θέση εάν πραγματικά θέλουμε την προκοπή της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης!

Αποφάσισε λοιπόν την εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης μόνο σε 184 Δήμους της χώρας για την επόμενη Σχολική Χρονιά!!!

Το κριτήριο επιλογής αυτών των Δήμων ήταν η ομόφωνη απόφαση των τριμελών επιτροπών!

Παγκόσμια πρωτοτυπία από την πρώτη εφαρμογή της Δημοκρατίας να ισχύσει ότι είναι ομόφωνο και μόνο!

Έτσι απέρριψε τις πλειοψηφικές αποφάσεις για εφαρμογή του Νόμου και σε άλλους Δήμους!!!

Είναι φανερό ότι ή δεν υπήρχαν οι αντοχές ή λείπει η πολιτική βούληση στην Κυβέρνηση αφού αντί του πολιτικού θάρρους που έδειξε στην Βουλή με την ψήφιση του Νόμου, τελικά υπαναχώρησε.

Υπαναχώρησε μπροστά στους εχθρούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης, που οι περισσότεροι από αυτούς ξεχνώντας την καταγωγή τους, παιδιά του Δημόσιου Σχολείου και αυτοί, σήμερα αναδεικνύονται οι μεγαλύτεροι διώκτες του!!!

Είναι οι τοπικοί άρχοντες, που μετά την ΚΥΑ βρήκαν ξανά την φωνή τους και ξεχύθηκαν σε ένα απίστευτο παραλήρημα παραπληροφόρησης προς τους γονείς των προνηπίων (4 ετών) τους καλούν να μην απευθύνονται καθόλου στα Δημόσια Νηπιαγωγεία που δεν εφαρμόζεται για φέτος η υποχρεωτική αγωγή κι ας υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης σ ’αυτά και ότι είναι υποχρεωμένοι να τα γράφουν μόνο στους «δικούς τους» παιδικούς Σταθμούς.

Μάλιστα, εγκαλούν και απειλούν όσες και όσους από τους συναδέλφους τολμούν να το κάνουν. Σε αυτούς έχω να πω ότι μπροστά τους θα συναντήσουν και θα πάρουν απάντηση από τον ιστορικό μας Κλάδο που δεν σιώπησε ποτέ αλλά ύψωσε το ανάστημα του και στις πιο δύσκολες εποχές για τον τόπο!

Είναι πραγματικά αποκαλυπτικό πως θέλουν να υποτάξουν το Δημόσιο Σχολείο στη λογική της εμπορευματοποίησης, των τροφείων και των κουπονιών (Vouchers) ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο.

Ως αιρετός αυτού του περήφανου και ιστορικού Κλάδου των 75.000 Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχω την τιμή να υπηρετώ, γίνομαι φωνή του και δηλώνω:

Φτάνει πια!

Οι πολέμιοι της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης να πάρουν απάντηση τώρα!

Ο Κλάδος δεν θα ανεχθεί άλλα πισωγυρίσματα!

Η Κυβέρνηση πρέπει άμεσα να αποσύρει την απόφαση της 23/4/2018 και να προχωρήσει στην εφαρμογή του Νόμου που ψήφισε για τη Δίχρονη Υποχρεωτική Αγωγή και Εκπαίδευση σε όλη την επικράτεια!

Όλοι μαζί στον αγώνα για το Σχολείο που ονειρευόμαστε και αξίζει στα παιδιά μας!

Πάντα κοντά σας,

Φασφαλής Νίκος­­

 

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΗΣΥ Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή